Uppdrag - lägga i boj och ring

Vi kontrollerar att allt stämmer innan och ligger i rätt ordning innan vi sänker ner allt.

Nu glider ringen och bojen kontrollerat ner i sjön och på rätt plats.

...och det ena uppdraget gav det andra:-) Skönt att sitt i en varm båt och betrakta de som hoppar i sjön denna mars dag.

Nu sjösätter vi den nya båten